O nama

Nikica Pirović univ.mag.med.dent.

specijalist obiteljske stomatologije


Nikica Pirović rođena je 21. svibnja 1977. godine u Splitu.

Osnovnu školu završila je u Omišu. Srednju zdravstvenu školu smjer farmaceutski tehničar pohađala u Splitu. Maturirala je 1995. godine. Iste godine upisuje Stomatološki fakultet u Zagrebu, a diplomira 2001. godine kada započinje pripravnički staž u Stomatološkoj poliklinici Split.  Nakon obavljenog staža radi u Privatnoj  stomatološkoj ordinaciji Milice Ćorić, dr. dent. med. u Splitu.

Godine 2005. osniva vlastitu privatnu praksu, u kojoj do danas radi.
Godine 2009. započinje specijalizaciju iz obiteljske stomatologije na Klinici za stomatologiju KBC-a Zagreb pri Stomatološkom fakultetu i Stomatološkoj poliklinici u Splitu. Specijalistički ispit polaže 17.1.2013. i stječe naziv „Specijalist obiteljske stomatologije“.

Poslijediplomski specijalistički studij upisuje 2010. godine, a završni rad pod nazivom „Usporedna kemijska i fizikalna karakterizacija kompozitnih dentalnih materijala“ brani 4.12.2012. Time dobiva titulu „Sveučilišna magistra dentalne medicine“ (univ.mag.med.dent).

Od ljetnog semestra 2012. godine kao vanjski suradnik  sudjeluje u vođenju nastave iz Dentalne morfologije na studiju Dentalne medicine  Medicinskog fakulteta u Splitu. Udana je te majka troje djece.


Jelena Madir, bacc.med.techn.


Medicinska sestra Jelena Madir (rođ. Lončar), rođena 24.08.1984. godine u Splitu. Završila srednju Zdravstvenu školu u Splitu, 2003. godine. Odradila pripravnički staž i položila stručni ispit, te posjeduje odobrenje za samostalni rad, licencu. Također diplomirala na Stručnom studiju sestrinstva u Splitu, 27.09. 2012. godine, te stekla naziv prvostupnik sestrinstva (bacc.med.techn.).

Dobro poznaje rad na računalu (word, excel), te posjeduje znanje engleskog jezika u govoru i pismu. Već pet godina radi u ugodnom okruženju ordinacije dentalne medicine dr. Nikice Pirović.

Udana i ponosna majka dječaka Luke i Nikole.


REKLI SU O NAMA

Pročitajte što su roditelji rekli o nama na forum.roda.hrmameibebe.biz.hr