Kirurgija

Svaki vlastiti dobar zubni korijen vredniji  je od implantata. Vodeći se time nastojimo uz male kirurške zahvate kod višekorijenskih zubi (separacijom ili amputacijom) djelomično sačuvati zub. Odnosno od dva korijena zadržat bolji, a lošiji ukloniti. Zadržani  korijen dalje u terapiji postaje oslonac protetskog rada. Ponekad su ekstrakcije neminovne, a u tim slučajevima surađujemo ss specijalistima kirurgije i vršimo ugradnju implantata sukladno s planom protetske terapije.  Kod  rizičnih pacijenata primjenjujemo premedikaciju antibioticima.


Uklonjen proces i prednji korijen zuba

PRIJE

POSLIJE